Spotify med mappar för spellistor

Spotify uppdaterade idag sitt program med mappar till våra spellistor. Det tackar vi för! Det började verkligen bli ganska rörigt med mängden spellistor som man skapade eller fick delade till sig.

    With millions of great playlists being created and shared we’ve looked to make it even easier for Spotify users to manage them with today’s introduction of playlist folders in this Spotify update.

    To create a playlist folder, simply go to the File -> New playlist folder or click the “+” symbol near the top left side of your screen. Once you’ve created a folder you can just drag and drop existing playlists into it and even create folders within folders to better organise your music.

Andra nyheter som också kom med i denna uppdatering ser du nedan. Bland annat har sökvyn gjorts om för att tydligare framhäva album och artist med hjälp av större bilder.

  • Official Spotify Twitter updates will appear for all users in the Feed to keep you up-to-date on all the latest Spotify and music news
  • A new look and feel for the Search view. Artist and album images are shown to make the search view more visually arresting
  • Newly-added picture of playlist subscribers to the header of each playlist, so users can see at a glance who’s subscribed.
  • Support for Windows 7 Snap, Jump list and Taskbar features
  • Added “Send to Windows Live” option

Uppdateringen rullas ut allt eftersom under dagen så det är inte säkert att du får den senaste version på en gång.

Läs mer på Spotify Blog – Spotify – now with folders!

En reaktion till “Spotify med mappar för spellistor”

Kommentarer inaktiverade.